Soal UAS IPS Kelas 6 Semester 1

 Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang benar !

 1.    Provinsi pertama di Indonesia terbentuk berdasarkan hasil sidang . . . .
    A.  BPUPKI                             C.  MPR                                                                
    B.  PPKI                                   D.  DPR
                                                         
2.      Provinsi  Banten sebelum berdiri sendiri termasuk bagian dari provinsi . . . .
    A.  DKI Jakarta                        C.  Jawa Tengah
    B.  Jawa Barat                          D.  Jawa Timur

 3.    Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada di pulau . . . .
      A.  Sumatera                           C.  Kalimantan
      B.  Sulawesi                            D.  Jawa
        
 4.  Jumlah provinsi di Indonesia pada awal kemerdekaan ada . . . .
      A.  33                                      C.  9
      B.  27                                      D.  8
   
5.   Tari Seudati merupakan tarian yang berasal dari provinsi . . . .
     A.  Sumatera Barat   
     B.  Nanggroe Aceh Darussalam   
    C.  Jawa Tengah
    D.  Jawa Barat
   
6.   Senjata khas dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah . . . .
      A.  pedang                                C.  rencong
      B.  bumerang                            D.  keris

7.   Rumah Gadang adalah rumah adat dari provinsi . . . .
      A.  Jawa Barat                         C.  Jawa Timur
      B.  Jawa Tengah                      D.  Sumatera Barat

8.  Dalam konsep Wawasan Nusantara laut merupakan  . . . .
     A.  pemersatu                          C.  batas wilayah
     B.  pemisah daratan                 D.  tanda wilayah

 9.    Konferensi Hukum Laut Internasional III diikuti oleh . . .  peserta.
      A.  110                                   C.  119
      B.  117                                   D.  127

10. Pada zaman Belanda, wilayah perairan Indonesia ditetapkan besarnya  . . . .
      A.  1 mil                                C.  12   mil   
      B.   3 mil                               D.  200 mil

 11.    Tanaman yang berguna untuk mencegah terjadinya abrasi pantai adalah  . ...
     A.  jati                                   C.  bakau
     B.  mahoni                             D.  pinus

 12.    Territoriale Zee en Maritime Ordo nantie mulai diberlakukan pada tahun . . . .
     A. 1939                               C.  1925
     B.  1936                               D.  1921
      
13. 
Perhatikan gambar peta di tersebut !
Daerah yang pernah mengalami bencana tsunami adalah nomor . . . 
A.  1                                       C.  3              
B.  2                                       D.  414.  Bentuk negara Brunei Darusssalam adalah . . . .
     A.  kerajaan                            C.  republik                                                                 
     B.  kesultanan                         D.  serikat
     
15. Hasil perkebunan dari negara Malaysia adalah . . . .
       A.  tembakau                        C.  cengkeh                                                  
       B.  kelapa sawit                    D.  tebu

16.  Sungai Belait adalah kenampakan alam yang terdapat di negara . . . .
     A.  Indonesia                         C.  Filipina                                                                 
     B.  Singapura                        D.  Thailand
     
17.  Negara di Asia Tenggara yang negaranya paling kecil adalah . . . .
     A.  Singapura                        C.  Indonesia                                                                 
     B.  Kamboja                          D.  Thailand

 18. Gunung tertinggi di Malaysia adalah . . . .
     A.  gunung Pagon                 C.  gunung Apo                                                                 
     B.  gunung Pinatubo             D.  gunung Kinabalu

19.  Mata uang negara Malaysia adalah . . . .
     A.  peso                                C.  dollar                                                               
     B.  bath                                D.  ringgit

20.


   

      Bendera pada gambar tersebut adalah  bendera negara . . . .
      A.   Myanmar
      B.   Thailand
      C.   Timor Leste
      D.   Laos

21.  Lagu kebangsaan negara Malaysia adalah . . . .
      A.  Bangsaku                  C.  Negaraku                                                            
      B.  Indonesia Raya         D.  Our Country

22.  Berikut ini merupakan sungai yang tidak terdapat di negara Singapura. . . .
      A.  Sungai Kranji           C. Sungai Jurung   
      B.  Sungai Kallay           D. Sungai Belait
     
23.  Bahasa Tagalog adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk di negara . . . .
      A.  Malaysia                   C.  Filipina                                                                 
      B.  Thailand                   D.  Kamboja

24.   Negara di Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan adalah . . . .
      A.  Kamboja                   C.  Laos                                   
      B.  Filipina                      D.  Vietnam
 
25.  Sungai terpanjang di dunia terletak di benua Afrika, yaitu sungai . . . .
     A.  Mekong    C.  Nil                                                                
      B.  Zamberi    D.  Victoria
     
26.  Benua terluas di dunia adalah benua . . . .
     A.  Asia    C.  Australia                                   
      B.  Eropa    D.  Afrika
     
27.  Berikut ini negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah. . . .
      A.  Filipina, Kamboja dan Vietnam                                                                    
      B.  India, Pakistan dan Bangladesh
      C.  Arab Saudi, Israel dan Yordania
      D.  Cina, Jepang dan Korea Selatan

28.   Menara eiffel terdapat di negara . . . .
         A.  Prancis                                   
         B.  Italia
         C.  Amerika
        D.  Brajil

29.  Bangunan piramida terdapat di negara . . . .
     A.  Italia    C.  Mesir                                                       
      B.  Kenya    D.  India

30.  Bendungan Aswan terletak di benua  . . .
     A.  Australia    C.  Afrika                                 
      B.  Eropa    D.  Asia
     
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
    
31. Provinsi paling barat di Indonesia adalah provinsi . . . .
32. Lebar zona laut territorial Indonesia adalah . . . .
33. Sungai Liat termasuk ibu kota kabupaten . . . .
34. Timor – Timur lepas dari wilayah Indonesia pada tahun . . . .
35.  Provinsi Lampung, Jambi, Riau, dan Nanggroe Aceh Darussalam berada di pulau . . . .
36.  Lagu kebangsaan Singapura adalah . . . .
37.  Negara tetangga yang pernah menjadi bagian Republik Indonesia adalah. . . .
38.  Hasil utama penduduk Brunei Darussalam adalah  . . . .
39.  Kangguru merupakan binatang ciri khas benua . . . .
40.  Kawasan Asia Barat sering disebut kawasan . . . .
41.  Kelompok daratan yang sangat luas disebut . . . .
42.  Sungai terbesar di bagian utara Amerika Selatan adalah . . . .
43.  Gunung api tertinggi di benua Afrika adalah . . . .                       
44.   Ibukota negara Perancis adalah . . . .
 45.  Sungai Gangga adalah sungai yang dianggap suci oleh umat Hindu yang terletak di negara   . . . .


2 Responses to "Soal UAS IPS Kelas 6 Semester 1"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel