Soal Evaluasi IPS SD Kelas 4

Contoh soal ulangan harian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas 4 SD Kompetensi Dasar 1.1 Semester 1.

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !

 1.   (Gambar simbol jalan kereta api)
        Gambar diatas menunjukan simbol . . . .
 2.    Pada peta tertulis skala 1 : 2.000.000, berarti jarak 1 cm pada peta sama dengan  . . . km jarak
        sebenarnya.
 3.    Danau pada peta mempunyai simbol yang berwarna dasar . . . .
 4.    Tanda panah keatas pada gambar arah mata angin menunjukan arah . . . .
 5.    Pada peta, puncak salju digambarkan dengan simbol warna . . . .
 6.    Peta adalah bentuk permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang . . . .
 7.    Warna hijau pada peta digunakan untuk menandai kenampakan yang berupa dataran . . . .
 8.    Tanda-tanda yang dipakai dalam peta seperti titik, garis, warna dan gambar disebut . . . .
 9.    Gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala disebut . . . .
 10.  Skala 1 : 500.000 pada peta menunjukan bahwa jarak sebenarnya adalah . . . km.
 11.  Kumpulan peta yang dibukukan disebut . . . .
 12.  Skala pada peta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu skala . . . dan skala . . . .
 13.  Gunung berapi dalam peta disimbolkan dengan gambar . . . .
 14.  Judul peta ditulis dengan huruf . . . .
 15.  Judul pada peta diletakan pada bagian . . . .
 16.  (Gambar petunjuk arah)
        Gambar tersebut adalah gambar . . . .
 17.  Tanda segitiga berwarna hitam merupakan simbol . . . .
 18.  Sungai di Kalimantan dipakai untuk sarana . . . .
 19.  Laut ditunjukan dengan warna . . . .
 20.  Skala 1 : 10.000.000 pada peta menunjukan jarak sebenarnya . . . km.

0 Response to "Soal Evaluasi IPS SD Kelas 4 "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel